Vakantiehuis De Smousenhoek heet u van harte welkom!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vakantiewoning De Smousenhoek

Door het doen van reserveringsverzoek accepteert u onderstaande algemene voorwaarden. Op de huur van de vakantiewoning zijn onderstaande voorwaarden dus van toepassing.

Betaling/Annulering

 • Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u (bij beschikbaarheid) van ons z.s.m. per mail een bevestiging, waarin wij u vragen een aanbetaling te doen ter grootte van 50% van de totale huursom; na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Het restant van de huursom dient u te voldoen uiterlijk 6 weken voor uw aankomst. Als – na een herinnering – een vervaldatum zonder betaling verloopt, dan behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren. Wij verzoeken u vriendelijk de huursom (en de borg, zie hierna) ineens te voldoen als de periode tussen boeking en aankomst korter is dan 6 weken.
 • Bij annulering door de huurder berekenen wij 50% van de volledige huursom indien deze annulering uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode wordt gedaan. Bij annulering binnen 1maand voor aanvang van de huurperiode is de gehele huursom verschuldigd. Overigens is annulering vanwege een geldige reden doorgaans gedekt op uw reisverzekering.
 • · De huurder dient voor het verblijf in de vakantiewoning een borgsom van €100,- te betalen. Deze dient voldaan te worden uiterlijk binnen 6 weken voor de huurperiode (dus tegelijk met de betaling van 50% van de huursom). Geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of bij de vakantiewoning aanwezige zaken worden met de borgsom verrekend en het restant van de borgsom wordt binnen 7 dagen gerestitueerd aan de huurder op naar het bankrekeningnummer waarvan de huur en borgsom zijn betaald.
 • De toeristenbelasting bedraagt € 1,50- per persoon per nacht. Wij zijn in verband met de afdracht van toeristenbelasting verplicht een zogenaamd nachtregister bij te houden, waarin wij uw naam, adres en huurdata registeren. Deze gegevens worden na afloop van het jaar aan de gemeente verstrekt.
 • De huurperiode gaat in op de afgesproken dag van aankomst om 14.00 uur en eindigt op de afgesproken dag van vertrek om 10.00 uur.

Huisregels e.d.

Huurder verplicht zich bij het doen van een reserveringsverzoek aan de volgende regels te houden:

 • Na 22.30 graag stilte buiten (in de tuin) en rustig gedragen binnen
 • De vakantiewoning is niet bedoeld voor feesten, studentengezelschappen, jeugdgroepen etc. Huren door minderjarigen zonder ouderlijk toezicht is niet toegestaan.
 • In de vakantiewoning zijn (huis)dieren niet toegestaan, dus ook niet van eventuele bezoekers. De huurder is aansprakelijk voor de schoonmaakkosten die gemaakt moeten worden als deze regel niet wordt nageleefd.
 • Binnen is roken uiteraard niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor de schoonmaakkosten die gemaakt moeten worden als deze regel niet wordt nageleefd.
 • Is er iets beschadigd of kapot gegaan? Dat kan gebeuren maar meldt het s.v.p. meteen aan ons. Denk bijvoorbeeld aan een vlek in de vloerbedekking.
 • De huurder dient zich te gedragen als een goede huurder. Dit houdt o.a. in dat huurder netjes met alle gehuurde zaken omgaan, zoals van een goede huurder mag worden verwacht. De verhuurder behoudt zich het recht voor de verhuur te tussentijds te beëindigen (zonder enig recht van restitutie van de huursom aan de huurder) als de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt en het gedrag na een waarschuwing niet wordt aanpast.
 • Bij vertrek dient alle sleutels van de vakantiewoning ingeleverd te worden op de manier zoals door verhuurder wordt aangegeven. Bij verlies van een sleutel wordt € 25,- in rekening gebracht.
 • Bij vertrek graag het beddengoed afhalen. De dekbedhoezen en kussenhoezen svp in de witte zakken (liggen in de witte kast in de hal) en de bovenste matrashoes in de wasmand in de witte kast. De onderste matrashoes mag om het matras blijven zitten. Bedankt!

Aansprakelijkheid e.d.

 • De huurder is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel voor hemzelf alsmede voor alle medehuurders en/of bezoekers.
 • Het gebruik van de vakantiewoning en alle daarin/daarbij aanwezige zaken is voor eigen risico van huurder. Verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel welke (ongeacht de oorzaak) is ontstaan door of bij het gebruik van de vakantiewoning en alle daarin en daarbij aanwezige zaken (binnen of buiten het park).
 • De huurder is aansprakelijk voor de door huurder of medehuurders aan de vakantiewoning of de daarin/daarbij aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan de verhuurder te worden gemeld. Meldt ons dus alstublieft eventuele schade; u bent er immers voor verzekerd (WA verzekering)! Snelle en eerlijke melding voorkomt, dat de vakantie voor u en voor ons een ongewenste nasleep krijgt. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder te worden vergoed.
 • Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in een goede staat en bezemschoon achter te laten. De in de vakantiewoning aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De verhuurder is gerechtigd een eindcontrole te doen op het tijdstip van vertrek. Als de verhuurder constateert, dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de vakantiewoning niet bezemschoon is, is de verhuurdergerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de huurder in rekening te brengen en deze te verrekenen met de restitutie van de borg. De huurder dient linnengoed op de bedden te gebruiken en is niet gerechtigd de bedden zonder lakens te gebruiken.
 • De vakantiewoning wordt uitsluitend verhuurd voor recreatieve doeleinden. Het is dus niet toegestaan de vakantiewoning te gebruiken als eigen woning; een beroep op wettelijke huurderbescherming is derhalve uitgesloten.
 • Op de huur van de vakantiewoning en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op!

Translate »